...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,480,000
 • Bán 5,592,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23140.00
 • AUD17893.81
 • CAD18489.31
 • CHF24987.90
 • CNY3606.22
 • DKK3740.89
 • EUR27858.51
 • GBP32349.29
 • HKD3013.99
 • INR325.75
 • JPY215.70
 • KRW21.29
 • KWD78970.17
 • MYR5656.37
 • NOK2762.13
 • RUB344.61
 • SAR6370.67
 • SEK2742.24
 • SGD17341.61
 • THB761.68
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền