09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,725,000
 • Bán 5,857,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22855.00
 • AUD17320.61
 • CAD18667.05
 • CHF25110.47
 • CNY3637.81
 • DKK3616.07
 • EUR27151.49
 • GBP31789.89
 • HKD2972.79
 • INR314.30
 • JPY205.16
 • KRW20.49
 • KWD78322.29
 • MYR5541.62
 • NOK2779.92
 • RUB362.70
 • SAR6289.67
 • SEK2699.51
 • SGD17155.34
 • THB701.22
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền