09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23295.00
 • AUD16395.27
 • CAD18299.70
 • CHF23849.89
 • CNY3497.29
 • DKK3325.84
 • EUR24976.98
 • GBP29048.09
 • HKD2998.07
 • INR308.64
 • JPY185.53
 • KRW19.13
 • KWD78405.30
 • MYR5316.62
 • NOK2391.41
 • RUB441.53
 • SAR6402.44
 • SEK2360.69
 • SGD16954.61
 • THB681.68
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền