09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23325.00
 • AUD16670.87
 • CAD18397.79
 • CHF24374.94
 • CNY3555.29
 • DKK3389.03
 • EUR25448.24
 • GBP29580.31
 • HKD3001.37
 • INR310.26
 • JPY186.92
 • KRW19.33
 • KWD78635.16
 • MYR5341.70
 • NOK2460.16
 • RUB490.79
 • SAR6410.73
 • SEK2406.36
 • SGD17134.61
 • THB690.54
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền